تاریخچه…

“نانو تیونینگ سنتر” از سال 1392 فعالیت خود را با نام “زادو تیونینگ سنتر” و محوریت محصولات نانو فناوری خودرویی برند زادو/ XADO آغاز نمود. با گسترده شدن محصولات از سایر برندهای نانو نام کنونی برای مجموعه انتخاب شد.

سیاست کاری ما…

بر این اساس است که محصولات بر پایه نوآوری و یا فناوریهای نوین پس از بررسی و آزمایشهای میدانی و تایید صحت عملکرد به سبد کالا اضافه می‌نماییم در ادامه محصولات بصورت دائمی تحت نظارت سختگیرانه توسط تیم ما قرار میگیرند. بنابراین همواره به ویژگیهای محصولات اشراف کامل داشته و میتوانیم بهترین و موثرترین مشاوره جهت رفع عیوب مکانیکی بدون باز شدن قطعات، افزایش راندمان و عمر مفید سیستمهای مکانیکی صنعتی و خودرویی در کنار آسودگی خاطر به مشتریان ارائه دهیم.

مشتری…

مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم. مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست، بلکه او هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد غریبه در سازمان ما نیست، بلکه جزئی از ماست. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی‌کنیم،  بلکه او از این طریق در حق ما لطف می کند.