افزودنیهای سوخت اکسیور

اکسیور افزایش قابل توجه بازدهی بنزین و سیستم سوخت

با توجه به ترکیبات ویژه بکار رفته در محصولات هیچ گونه تاثیر مخرب بر روی موتور و کاتالیزور خودرو نمی‌گذارد.

این افزودنیها به راحتی با سوخت مخلوط شده و اثر دوفازی بر روی آن نمی‌گذارد.

راندمان بالا یکی از ویژگی های این افزودنیها

این محصولات با فرمولاسیون خاص  هر یک در بخش های تخصصی خود بیشترین و بهترین اثربخشی را ‏بوده و از خودرو در شرایط ایده آل محافظت میکنند.‏

سازگاری با محیط زیست همگام با استانداردهای روز جهان

طراحی مناسب بدنه و درب محصولات جهت استفاده آسان برای مصرف کننده

شوینده انژکتور و اکتان

اکتان بوستر آکسیور

تومان95,000تومان195,000

افزودنیهای سوخت اکسیور

اکسیور افزایش قابل توجه بازدهی بنزین و سیستم سوخت

با توجه به ترکیبات ویژه بکار رفته در محصولات هیچ گونه تاثیر مخرب بر روی موتور و کاتالیزور خودرو نمی‌گذارد.

این افزودنیها به راحتی با سوخت مخلوط شده و اثر دوفازی بر روی آن نمی‌گذارد.

راندمان بالا یکی از ویژگی های این افزودنیها

این محصولات با فرمولاسیون خاص  هر یک در بخش های تخصصی خود بیشترین و بهترین اثربخشی را ‏بوده و از خودرو در شرایط ایده آل محافظت میکنند.‏

سازگاری با محیط زیست همگام با استانداردهای روز جهان

طراحی مناسب بدنه و درب محصولات جهت استفاده آسان برای مصرف کننده

دلیل بازگشت وجه