روغن موتور اولکا نانو

اولکا نانو حاوی افزودنی‌های نانومتری از فناوری‌های نوین برای محافظت و افزایش طول عمر روغن و موتور خودرو

نانو الماس‌های سوسپانسیون شده در روغن‌ موتور منافذ سطوح فلزی را پر می‌کنند.

باعث ایجاد یک‌ لایه روغنی ضخیم‌تر روی سطوح ایجادشده و به روغن‌کاری بهتر قطعات می‌انجامد. نانو ذرات الماس بین سطوح فلزی به عقب و جلو می‌غلتند و اصطکاک لغزشی را به اصطکاک غلتشی تبدیل می‌کنند.

بعبارت دیگر اصطکاک را با ایجاد حالت بلبرینگی بین قطعات کاهش میدهند.

آنها منافذ سطوح فلز را پر نموده و به تشکیل فیلم روغن قویتر کمک کرده و نقص‌های ایجاد شده که باعث فرسایش می‌شوند را می‌پوشاند. نانو الماس اصطکاک لغزشی بین سطوح فلزی را به اصطکاک غلتشی تبدیل و باعث کاهش حرارت و میزان فرسایش موتور می‌شود.

این مزیت به روشن شدن سریع‌تر خودرو، افزایش طول سرویس دهی روغن و مصرف کمتر سوخت می‌انجامد.

نانو تیونینگ سنتر می‌خواهیم اعلان‌هایی را برای آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها به شما نشان دهیم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها