احیاگرهای موتور زادو Xado

کارایی و عملکرد احیاگرهای موتور زادو Xado

موتور خودرو همواره در حال سایش است. سایش موتور علاوه بر کاهش راندمان آن و هزینه‌های تعمیر و نگهداری باعث اتلاف وقت و سرمایه نیز خواهد شد. استفاده از احیاگرهای زادو این اطمینان را ایجاد مینماید که خودرو هرگز برای تعمیر اساسی موتور به تعمیرگاه نخواهد رفت.
خرید یک احیاگر هزینه نیست، یک سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌های خودرو شماست.

 

در انبار موجود نمی باشد
تومان499,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

موتور خودرو

احیاگر هیدرولیک

تومان159,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تومان549,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

موتور خودرو

نانو سیال نشا

تومان105,000تومان390,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

موتور خودرو

نشتگیر موتور

تومان399,000